Ο όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, πιστός στο όραμά του για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και κατοχύρωση της ηγετικής του θέσης στην αγορά, αναζητά νέες ευκαιρίες συνεχίζοντας να επενδύει σε υπηρεσίες, προκειμένου να παραμείνει ο πρώτος και ο μοναδικός συνεργάτης του σύγχρονου φαρμακείου.
Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα ξεκίνησε μια νέα αποκλειστική συνεργασία για τα προϊόντα Galénic, τα οποία θα διανέμει ο όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ σε όλη την Ελλάδα.
Η ονομασία Galénic αποτελεί άμεση αναφορά στη γαληνική
επιστήμη. Με κληρονομιά μια μοναδική τεχνογνωσία, η Galénic δημιουργεί και παρασκευάζει καλλυντικά υψηλής ποιότητας εδώ και μισό περίπου αιώνα. Η παρασκευή καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας εγγυάται αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, δοκιμές και
ελέγχους που διενεργούνται από ειδικούς και μια διαδικασία
παρασκευής που έχει τελειοποιηθεί στη Γαλλία.
Η αδιαμφισβήτητη ποιότητα των δερμοκαλλυντικών προϊόντων σε συνδυασμό με την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ εγγυώνται την περαιτέρω ανάπτυξη της Galénic στην Ελλάδα.