Για τους τρόπους με τους οποίους επιλέγονται οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είναι κατάλληλοι για στοχευμένη θεραπεία μίλησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Περικλής Φούκας, στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Cancer Week.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η στοχευμένη θεραπεία είναι η βέλτιστη πρώτης γραμμής θεραπεία σε επιλεγμένους ασθενείς με στοχευσιμη ογκογονική μετάλλαξη. Τεστ βιοδεικτών συνιστάται για όλους τους ασθενείς σε στάδιο 4 (μεταστατικό) Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα, καθώς και σε ασθενείς με χειρουργήσιμους όγκους σταδίου ΙΒ-ΙΙΙΑ(Μελέτη Adaura, Osimertinib). Τέλος, για τη χορήγηση στοχευμένης θεραπείας, συνιστάται εξέταση PD-L1 που πραγματοποιείται με τη μέθοδο της IHC καθώς και τεχνολογία αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS).

Ο κ. Φούκας τόνισε επίσης ότι σε κάθε νοσοκομείο απαιτείται συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων όπως ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, θωρακοχειρουργών και πνευμονολόγων, ακτινολόγων, παθολογοανατόμων και μοριακών βιολόγων, προκειμένου να υπάρξει το κατάλληλο ιστικό δείγμα, για να επιλεχθεί η κατάλληλη θεραπεία έτσι ώστε να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ο καθηγητής επεσήμανε επίσης τη σημασία, της αποζημίωσης από την Πολιτεία των κατάλληλων εξετάσεων και βιοδεικτών, που θα οδηγήσουν τον θεράποντα ιατρό στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.