Στην αναγκαιότητα εφαρμογής και στην Ελλάδα Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικού Ελέγχου, τουλάχιστον για τους καρκίνους μαστού  και τραχήλου μήτρας αναφέρθηκε ο Κώστας Αθανασάκης, Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας  Υγείας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Cancer Week. Όπως είπε η θνησιμότητα από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας παραμένει δυστυχώς σταθερή πάνω από 40 έτη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά πράγματα στον τομέα της πρόληψης δεν βελτιώνονται. Αντίθετα γίνονται καλύτερα στο τομέα πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Οι Ελληνίδες σύμφωνα με μελέτες κάνουν μεν τεστ ΠΑΠ όμως οι εξετάσεις αυτές είναι ευκαιριακές, δεν είναι σταθερές, επεσήμανε ο κ. Αθανασάκης. Ο ευκαιριακός έλεγχος είναι άμεσα εξαρτώμενος από τα οικονομικά του χρήστη και το γεγονός δεν επιτρέπει να έχουμε σωστά στοιχεία. Η χώρα οφείλει να κάνει ένα Εθνικά Οργανωμένο Προληπτικό Πρόγραμμα Ελέγχου που θα ξεκινά από την έγκαιρη διάγνωση μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής αποφασίζει για τη θεραπεία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις, δηλαδή να παρέχει τεστ  έγκαιρης ανίχνευσης. Σύμφωνα με το κ. Αθανασάκη, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα έχει ρίξει το βάρος του στην θεραπεία και είναι καιρός να προωθήσει και τον τομέα του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Για πρώτη φορά ο νόμος του 2020 που βασίζεται στο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, κάνει λόγο για προσυμπτωματικό έλεγχο στη χώρα μας. Για να λειτουργήσει όμως αυτό το πρόγραμμα σωστά και να αποδώσει χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είχαμε και στην πανδημία, όπως η ψηφιοποίηση και η χρήση νέων τεχνολογιών, τόνισε ο καθηγητής.