Για τα σημαντικά οφέλη των ασθενών με καρκίνου του μαστού από την ακτινοθεραπεία μίλησε ο ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπείας, ΙΑΣΩ, Ευάγγελος Μαραγκουδάκης στο Cancer Week.

Όπως ανέφερε, η εισαγωγή της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού οδήγησε στην κατάργηση της μαστεκτομής και στο πέρασμα στην ογκεκτομή.

Αύξηση της επιβίωσης, μείωση των υποτροπών, συμβολή σε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, βελτίωση της ποιότητα ζωής και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, είναι μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Μαραγκουδάκης, είναι πολύ σημαντικό, η ακτινοθεραπεία να χορηγείται στους ασθενείς που πραγματικά μπορεί να έχουν όφελος και να «ζυγίζεται» το κέρδος-ζημιά από τον θεράποντα γιατρό, διότι όπως ανέφερε, έχει παρατηρηθεί ότι το 60-80% των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπέια δεν το χρειάζονται.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και να κατανοούν ότι η ακτινοθεραπεία δεν εξασφαλίζει την ίαση καθώς και ότι δεν σημαίνει μηδενικές επιπλοκές δήλωσε ο κ. Μαραγκουδάκης. Τέλος σημείωσε ότι η ανάγκη για μείωση των παρενεργειών είναι επιτακτική στον τομέα της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού.