Στις προκλήσεις στη διαχείριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων εστίασε το MedTech Conference 2021, το οποίο διοργανώθηκε για 7η χρονιά στις 21 Oκτωβρίου ψηφιακά μέσα από την LiveOn, την πρώτη πλήρη, all-in-one, ψηφιακή πλατφόρμα για την Επιχειρηματική Επικοινωνία και τα Events, και το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθεσιακό κέντρο της, το LiveOn Expo Complex. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ethosEVENTS σε συνεργασία με τον ενημερωτικό ιστότοπο υγείας virus.com.gr και το περιοδικό πολιτικής της υγείας Pharma & Health Business. Χρόνια ζητήματα καθυστερήσεων, αναχρονιστικής αξιολόγησης με βάση την τιμή και απώλεια ευκαιριών ένταξης νέων προϊόντων τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου. Το claw back «πνίγει» τον χώρο, ενώ δημιουργεί ζητήματα αποκλεισμού από την πρόσβαση νέων ασθενών σε νέες τεχνολογίες.