Μελέτη που διερεύνησε το του ποσοστό εμφάνισης του συνδρόμου Guillain-Barre μετά από τη χορήγηση του εμβολίου Johnson & Johnson κατά της COVID-19, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA. Τα αποτελέσματα της σχολιάζουν οι καθηγητές νευρολογίας του ΕΚΠΑ Γεώργιος Τσιβγούλης και Κωνσταντίνος Βουμβουράκης και η νευρολόγος Λίνα Παλαιοδήμου.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν τα δεδομένα περιστατικών με σύνδρομο Guillain-Barre που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα VAERS από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2021. Συνολικά, καταγράφηκαν 130 περιστατικά με πιθανό σύνδρομο Guillain-Barre έπειτα από συνολικά 13.209.858 δόσεις εμβολίου.

Η πλειοψηφία των ασθενών αφορούσε άνδρες (σχεδόν στο 60%), με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. Επιπλέον, στο 81% των περιπτώσεων, τα συμπτώματα ξεκίνησαν εντός 21 ημερών από τον εμβολιασμό, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία (95%) η έναρξη του συνδρόμου καταγράφηκε εντός των πρώτων 6 εβδομάδων από τον εμβολιασμό. Σημαντικό εύρημα είναι επίσης ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούσε περιστατικά σημαντικής βαρύτητας, ενώ μόλις ένας ασθενής με σύνδρομο Guillain-Barre μετά από εμβολιασμό απεβίωσε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Επιπλέον, οι ερευνητές συνέκριναν το ποσοστό εκδήλωσης του συνδρόμου Guillain-Barre μετά από εμβολιασμό με Johnson & Johnson σε σχέση με την αναμενόμενη επίπτωση του συνδρόμου στο γενικό πληθυσμό, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε προηγούμενες μελέτες. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης έδειξε ότι το παρατηρούμενο ποσοστό ήταν 4 φορές μεγαλύτερο (με 95% διαστήματα εμπιστοσύνης 3,47-4,98) σε σχέση με το αναμενόμενο.

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν και οι ερευνητές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία της συγκεκριμένης ανάλυσης και των αποτελεσμάτων της. Οι καταγραφές στην πλατφόρμα VAERS μπορεί να γίνονται είτε από τους θεράποντες ιατρούς, είτε ακόμα και από τους ίδιους τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. Για τον λόγο αυτό, η διάγνωση του συνδρόμου Guillain-Barre δεν μπορεί να είναι βέβαιη σε όλες τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις και δε στηρίζεται κατ’ ανάγκη στα κριτήρια Brighton Collaboration που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διάγνωση. Από την άλλη μεριά, είναι δυνατόν ορισμένα πραγματικά περιστατικά του συγκεκριμένου συνδρόμου να μην έχουν καν καταγραφεί.

Επομένως, η εικόνα που προκύπτει από την πλατφόρμα VAERS δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική και τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μόνο για τη δημιουργία υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο θεράποντες ιατροί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου Guillain-Barre μετά τον εμβολιασμό ασθενών με Johnson & Johnson έναντι της COVID-19. Σε περίπτωση υποψίας, οι ασθενείς θα πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα με στόχο την ορθή διάγνωση σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.