Σε όλο το διάστημα της πανδημίας COVID-19, μία άλλη σιωπηλή πανδημία προκλήσεων ψυχικής υγείας σαρώνει την ανθρωπότητα, θέτοντας το αγαθό της ψυχικής υγείας ως βασική προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες παγκοσμίως, δήλωσε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, μιλώντας στο στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld «Pandemic Crisis – The Day After», στη θεματική «Η Ψυχική Υγεία ως βασική παράμετρος και προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκόσμια». Όπως ανέφερε, προβλέπεται ότι οι ψυχικές επιπτώσεις της νόσου θα είναι επίμονες και μακροπρόθεσμες, καθώς παγκοσμίως, καταγράφονται, σε πολλούς νοσήσαντες συμπτώματα όπως κατάθλιψη, κρίσεις πανικού και διαταραχές ύπνου, καθώς και νευρολογικά και σωματικά συμπτώματα.

«Περισσότερο από ποτέ, αναδύεται η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης παγκοσμίως για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων στον ψυχισμό του πληθυσμού», δήλωσε η κ. Ράπτη. Αναφερόμενη στο χαρτοφυλάκιο για την Ψυχική Υγεία στη χώρα μας, τόνισε ότι όραμα της κυβέρνησης είναι, «με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων ψυχικής υγείας στη χώρα μας, με υπηρεσίες ανθρωποκεντρικές, υψηλής ποιότητας, παρεχόμενες στην Κοινότητα, με ίση πρόσβαση σε όλους χωρίς κανένα κοινωνικό αποκλεισμό».

«Στις προσπάθειές μας στέκεται αρωγός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που έχει θέσει την Ψυχική Υγεία ως έναν από τους τέσσερις πυλώνες της πολιτικής του για την περίοδο 2020-2025. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε εδώ, στην Αθήνα, την έδρα του Γραφείου του Π.Ο.Υ. για την Ποιότητα της Υγειονομικής Περίθαλψης και Ασφάλειας των Ασθενών», δήλωσε η υφυπουργός Υγείας.