Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου «PHARMA 4.0 FUTURE», στη διάρκεια του οποίου έλαβαν χώρα 23 ομιλίες από 11 διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και 12 ειδικούς της βιομηχανίας από 9 χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία), γεγονός που το κατέστησε μία πραγματικά διεπιστημονική και διεθνή εκδήλωση.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία με θέμα «Personalizing medicine through big data and artificial intelligence».
Τα κύρια συμπεράσματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια του συνέδριου, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Η απαιτούμενη τεχνολογία που θα αλλάξει τα δεδομένα στην παραγωγή των φαρμακευτικών προϊόντων, εναρμονίζοντάς τη με τις αρχές του Industry 4.0 είναι ήδη διαθέσιμη. Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες υλοποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των διεργασιών σε πραγματικό χρόνο, τη συνεχή παραγωγή, την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων AI/ML, τα ψηφιακά δίδυμα κλπ.

• Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει αρχίσει να κινείται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχει πολύ χαμένο έδαφος που πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά στην πρακτική υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Τα κύρια εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι: α) η υφιστάμενη νοοτροπία και β) η έλλειψη διεπιστημονικής προσέγγισης από όλους τους εμπλεκόμενους.

• Συζητήθηκε και κρίθηκε απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευση τόσο του υφιστάμενου όσο και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση για την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων, με σκοπό να εφαρμοστούν τώρα στον ορθολογικό σχεδιασμό της παραγωγής και γενικότερα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

• Η διαρκής συνεργασία μεταξύ των όμορων επιστημονικών τομέων της φαρμακευτικής, της μηχανικής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ο κύριος μοχλός αλλαγής για τον απαιτούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό προς το Pharma 4.0.

• Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του συνεδρίου PHARMA 4.0 FUTURE ήταν πως κατάφερε να φέρει κοντά επιστήμονες με διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες από πολλούς κλάδους, που μοιράστηκαν την τεχνογνωσία τους, εντόπισαν τις κύριες τρέχουσες προκλήσεις , πρότειναν τις σχετικές λύσεις και ανέδειξαν τόσο τις υπάρχουσες εφαρμογές, όσο και τις μελλοντικές τάσεις.

Την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτέλεσαν οι κ.κ. Δημήτριος Μ. Ρέκκας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Δημήτριος Ασκούνης, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, και Πανώριος Μπενάρδος, Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα με το συνέδριο, λειτούργησε διαδικτυακή έκθεση την οποία «επισκέφτηκαν» 240 άτομα.