Στο 81% έφτασε η αναλογία των Ελλήνων που έχουν κάνει ή οπωσδήποτε θα κάνουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με την τελευταία Πανελλαδική έρευνα της Focus Bari | YouGov. Το ποσοστό είναι θεαματικά αυξημένο με το αντίστοιχο του Ιανουαρίου του 2021. Αναλυτικότερα, η έρευνα σε δείγμα 635 Ελλήνων 18-74 χρόνων, έδειξε τα εξής: Το 77% δηλώνουν ότι έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο, έχουν ήδη κλείσει ραντεβού και 4% δηλώνουν ότι θα το κάνουν οπωσδήποτε.

Η αναλογία αυτή είναι πολύ ψηλότερη από την αντίστοιχη που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο 2021 (62%), παραμένοντας ωστόσο μεταξύ των χωρών με την χαμηλότερη αναλογία εμβολιασμένων. Από τους υπόλοιπους Έλληνες, ένας στους δέκα (11%) δηλώνουν σήμερα διστακτικότητα / δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα, και ένα 8% δηλώνουν «αρνητές» και δεν σκοπεύουν να κάνουν το εμβόλιο. Τους διστακτικούς τους συναντάμε περισσότερο στις νεαρότερες ηλικίες (18-44), ενώ οι αρνητές εμφανίζονται με σχετικά σταθερό ποσοστό σε όλες τις δημογραφικές υποομάδες.