Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρία ΑLCO, για λογαριασμό του ΙΣΑ, σε 400 ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥ, σχετικά με το θέλουν οι γιατροί και τι χρειάζεται να γίνει για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας, παρουσίασαν σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος και ο διευθύνων σύμβουλος της Alcο Κ. Παναγόπουλος.

«Άδικο» και «απαράδεκτο» μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηριακών ιατρών και των πολυιατρείων, χαρακτήρισε το clawback , ο κ. Πατούλης, τονίζοντας ότι η Πολιτεία πρέπει κάτι να κάνει «εάν δεν θέλουμε να ξεπουληθεί η ΠΦΥ στα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα». Επιπλέον τόνισε την ανάγκη ξεχωριστής αποζημίωσης των εξετάσεων που πραγματοποιούν οι πολίτες εξ’ αιτίας της COVID-19, που πρέπει να γίνει είτε με έμμεση χρηματοδότηση ή με δημιουργία πλαφόν. Ειδικότερα, τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της Alcο είναι τα εξής:

Το 41% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 38% ότι έχει παραμείνει στο ίδιο επίπεδο ενώ μόλις το 19% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί.

Το 66% θεωρεί ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Το 85% εκτιμά ότι η καθιέρωση του clawback στις εξετάσεις είναι ένα άδικο μέτρο. Μάλιστα στους πνευμονολόγους και τους καρδιολόγους το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 92%.

Περισσότεροι από 9 στους 10 γιατρούς εκτιμούν ότι το ποσοστό του clawback που ορίστηκε πρόσφατα από τον ΕΟΠΥ για τις εξετάσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει ενώ μόλις ένα 5% θεωρεί ότι είναι αυτό που πρέπει. Μάλιστα οι πνευμονολόγοι σε ποσοστό 100% και οι μικροβιολόγοι σε ποσοστό 97% θεωρούν ότι το clawback είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι πρέπει.

Πολύ μεγάλο πρόβλημα επαγγελματικής βιωσιμότητας δημιουργούν τα ποσοστά clawback για τις εξετάσεις σύμφωνα με το 68% των ερωτηθέντων ενώ το 26% δήλωσε ότι δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Οι μικροβιολόγοι (94%)και οι ακτινολόγοι (72%) είναι οι δύο ειδικότητες που εκτιμούν σε υψηλό βαθμό ότι το clawback δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα επαγγελματικής βιωσιμότητας.

Την κατάργηση του clawback για τις εξετάσεις ζητά το 94% των ερωτηθέντων. Μάλιστα στους πνευμονολόγους και τους μικροβιολόγους το ποσοστό αυτό φτάνει το 99 και 100%.

Προκειμένου να καταργηθεί το clawback για τις εξετάσεις το 48% προτείνει να μπει πλαφόν στους ασθενείς ενώ το 29% ζητά να μπει πλαφόν στον πάροχο υγείας και το 6% ανά διοικητική περιφέρεια.

Ένας στους δύο εκτιμά ότι για την υπέρβαση του προϋπολογισμού για τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΟΠΥ ευθύνονται η υποχρηματοδότηση και η υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων και για το λόγο αυτό αποτελεί άμεση προτεραιότητα η εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων.