Πρόσφατη δημοσίευση στο JAMA, σχετικά με τον ρόλο των αναστολέων του TNF ((Tumor Necrosis Factor), που χορηγούνται πρακτική για τη θεραπεία αυτοάνοσων φλεγμονωδών νοσημάτων, στην πορεία των ασθενών που λαμβάνουν τέτοιες θεραπείες και νοσούν με COVID-19 , συνοψίζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ). Η μελέτη που διενεργήθηκε περιέλαβε 6077 ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα που νόσησαν με COVID-19, και λάμβαναν TNF αναστολείς μαζί με αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτοπουρίνη ή μεθοτρεξάτη, μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτοπουρίνη μονοθεραπεία, ή αναστολείς της JAK κινάσης μονοθεραπεία.

Στόχος της μελέτης ήταν η επίπτωση της λήψης TNF αναστολέων στη νοσηλεία και τη θνητότητα από τη λοίμωξη COVID-19, σε σχέση με άλλες θεραπείες που χρησιμοποιούνται συχνά στα νοσήματα αυτά. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τρεις βάσεις δεδομένων με ασθενείς με ρευματικές παθήσεις, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου και ψωρίαση από 12 Μαρτίου 2020 έως 1 Φεβρουαρίου 2021. Από το σύνολο των 6077 ατόμων από 74 χώρες το 52,9% ήταν Ευρωπαίοι, το 58,6% γυναίκες και η μέση ηλικία ήταν τα 48,8 έτη.

Η πλειονότητα των ασθενών έπασχε από ρευματοειδή αρθρίτιδα (35,3%) ή νόσο Crohn (25.3%). Από το σύνολο των ασθενών, 1297 (21,3%) νοσηλεύτηκαν και 189 (3,1%) πέθαναν. Στην ανάλυση των θεραπειών, συγκριτικά με όσους λάμβαναν μονοθεραπεία με TNF αναστολείς, αυξημένος κίνδυνος παρατηρήθηκε στο συνδυασμό αναστολέων TNF με αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτοπουρίνη (OR=1.74), αζαθειοπρίνη/6-μερκαπτοπουρίνη μονοθεραπεία (OR=1.84), μεθοτρεξάτη μονοθεραπεία (OR=2.00), JAK αναστολέα μονοθεραπεία (OR=1.82), αλλά δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο όσοι λάμβαναν συνδυασμό μεθοτρεξάτης με αναστολέα TNF. Συμπερασματικά, όσοι λάμβαναν μονοθεραπεία με αναστολέα TNF και νόσησαν με COVID-19 είχαν μειωμένη θνητότητα και νοσηλείες, σε σχέση με όσους λάμβαναν άλλες συχνές θεραπείες αυτοάνοσων νοσημάτων.