Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία δημιουργίας της Ακαδημίας Κλινικών Μελετών, με  δύο  εκπαιδευτικούς  κύκλους  κάθε  έτος. Χορηγοί  του προγράμματος είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες BAYER & ELPEN. Στόχος της Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση ιατρών, με μικρή έως μέτρια εμπειρία σε κλινικές μελέτες, στην Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice), δηλαδή στους κανόνες (πρότυπο, standard) που διέπουν τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την καταγραφή, την ανάλυση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών. Εξίσου σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα κλινικών μελετών σε κρατικούς φορείς, ιατρικό σώμα και ασθενείς. Το  πρόγραμμα  διαμορφώθηκε  από  την  Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,  με  την συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος.

Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Μουντοκαλάκης και ως εκπαιδευτές θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ΕΟΦ και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κλινικών μελετών. Ο πρώτος κύκλος του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ακαδημίας κλινικών Μελετών με θέμα Κλινικές Μελέτες-Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice) ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 27 ιατρών, από τις 9 Απριλίου μέχρι τις 29 Μαΐου 2021.  Ο δεύτερος κύκλος του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα διεξαχθεί διαδικτυακά κάθε εβδομάδα από τις 12 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες, μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την φόρμα εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  στο  site της  Ακαδημίας Κλινικών Μελετών   https://www.mednet.gr/academygcp