Παράλληλα με τον μήνα Νοέμβριο, μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (LCAM), ο Lung Cancer Europe (LuCE) εγκαινιάζει την πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι στον καρκίνο του πνεύμονα «Get Checked», με στόχο να σώσει ζωές και να μειώσει τη θνησιμότητα, ενθαρρύνοντας όσους έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα, να υποβληθούν σε έλεγχο, χωρίς καθυστέρηση. Η FairLife LCC ενώνει τη φωνή της με τον Ευρωπαϊκό φορέα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα LuCE και προωθεί στην Ελλάδα την καμπάνια «GetChecked».

Η πρόοδος στην έρευνα κατά του καρκίνου του πνεύμονα έχει προσφέρει περισσότερες γνώσεις για τη νόσο, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων θεραπειών που μπορούν να δώσουν βελτιωμένα αποτελέσματα για όσους ζουν με καρκίνο του πνεύμονα. Παρόλα αυτά, ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει στην κορυφή των θανάτων που σχετίζονται με καρκίνο στην Ευρώπη, υπεύθυνος για σχεδόν 1 στους 5 θανάτους από τη νόσο.

Είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της πιθανότητας επιβίωσης και της ποιότητας ζωής, ωστόσο, οι περισσότερες διαγνώσεις καρκίνου του πνεύμονα γίνονται συχνά σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε άλλο μέρος του σώματος, επηρεάζοντας έτσι την επιβίωση. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη επίγνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του πνεύμονα καθώς και των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τη νόσο, τόσο από το γενικό πληθυσμό όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η έλλειψη συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του πνεύμονα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλει στην καθυστερημένη διάγνωση.