Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) ανακοινώνει την έναρξη των δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων για πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και για τους φροντιστές τους, στο πλαίσιο εγκεκριμένης χρηματοδότησης προγράμματος από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .

Τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα – Μακροχρόνια Φροντίδα Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, στην αυτοφροντίδα και τη μακροχρόνια φροντίδα πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των κοστοβόρων, σε κάθε επίπεδο, επιπλοκών του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και γενικότερα στην υποστήριξή τους, καθώς οι παρούσες συγκυρίες στο κρίσιμο περιβάλλον της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19 δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, εκτός από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί οδηγοί επιμόρφωσης των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη και των φροντιστών τους. Επιπλέον, έντυπο ενημερωτικό υλικό θα διανεμηθεί και στον γενικότερο πληθυσμό των περιοχών, στις οποίες θα πραγματοποιούνται τα σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη μάστιγα του σύγχρονου κόσμου, όπως έχει χαρακτηρίσει τον Σακχαρώδη Διαβήτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022 στις παρακάτω πόλεις: Δράμα,Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη. Οι ακριβείς ημερομηνίες των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα ανακοινωθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα.