Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2  στα αστικά λύματα των 6 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν καταγράφηκαν την εβδομάδα 18 έως 24 Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με τη χθεσινή έκθεση του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων, καθαρές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Ηράκλειο (+39%), στη Θεσσαλονίκη (+45%), στον Βόλο (+78%) και ιδιαίτερα στα Ιωάννινα (+223%).

Οριακές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής (+19%) και του Αγίου Νικολάου (+15%).

Οριακές μειώσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν στη Λάρισα (-10%), στα Χανιά (-13%), στην Ξάνθη (-21%), στην Αλεξανδρούπολη (-23%) και στην Πάτρα (-28%), με τις μεταβολές να εμπίπτουν μέσα στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της πόλης της Κέρκυρας ήταν κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου και, ως εκ τούτου, μη ανιχνεύσιμο.