Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» είναι δικαιούχος της Πράξης «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις
‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις», και η υλοποίησή της έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2021. Στην εν λόγω Μονάδα λειτουργούν δύο Δομές: Το «CONTRA CLUB» & Η «Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων». ) Το «CONTRA CLUB», το οποίο αφορά στις εξαρτήσεις από αλκοόλ και τυχερά παιγνίδια, λειτουργεί σαν πολυδύναμο κέντρο με θεραπευτικό, ψυχοπαιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, προσανατολισμό και σκοπό την πρόληψη και την επανένταξη, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, εξαρτημένων ατόμων.

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου του εξαρτημένου στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο. Η «Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων», αφορά στη διεύρυνση της λειτουργίας της υπάρχουσας «Μονάδας Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων» του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» και αποσκοπεί στην αποδοτικότερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των ατόμων με αιτήματα προβληματικής/ παθολογικής χρήσης διαδικτύου.
Στόχος της είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιστατικών μέσα από τους πυλώνες της εξέτασης/αξιολόγησης, της διαφοροδιαγνωστικής εκτίμησης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των διαγνωσμένων περιπτώσεων και της ενδεχόμενης συννοσηρότητας, όπως και της συμβουλευτικής/ υποστήριξης οικογενειών και φορέων. Οι θεραπευτικοί στόχοι που τίθενται είναι η βαθμιαία απεμπλοκή από συμπεριφορές παθολογικής χρήσης με την ταυτόχρονη καλλιέργεια εναλλακτικών συμπεριφορών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς και η εκμάθηση ενός ορθολογικότερου τρόπου χρήσης των νέων τεχνολογιών.