Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα «Διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου μετά την πανδημία COVID-19». Την Ένωση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας, Νίκος Δέδες ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενός ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του οποίου απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων εταίρων, και πρωτίστως των ίδιων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Τόνισε πως οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικών υγείας, και ως αναγνώριση αυτής της ανάγκης κστέθεσε πρόταση για δημιουργία στο Υπουργείο Υγείας αρμόδιας Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την επικοινωνία με φορείς ασθενών αλλά και διαμεσολάβησης με φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιοθ τομέα που ασχολούνται με θέματα υγείας.

Τέλος τόνισε πως η κατανομή των σπάνιων πόρων, ιδίως σε περιόδους οικονομικής δυσκολίας απαιτούν ευρεία κοινωνική συναίνεσαι και συνυπευθυνότητα για τη διανομή τους, και αυτό μπορεί να γίνει με τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής Υγείας και την θεσμική συμμετοχή των ασθενών μέσω των οργανωμένων σωματείων.
Στο τέλος των ομιλιών παρέμβαση έκανε και η Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης, Βάσω Μαράκα, ενώ την Ένωση στην ημερίδα εκπροσώπησαν και οι κ.κ. Δημήτρης Κοντοπίδης και Γιώργος Καλαμίτσης.