Η Merck, ανακοίνωσε ότι διαθέτει νέα, ενδιάμεσα δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες, σχετικά με τα δισκία κλαδριβίνης. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη βαθμολόγηση των επιδόσεων που αφορούν στην ποιότητα ζωής μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας με δισκία κλαδριβίνης κατά το 1ο έτος. Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες για την αξιολόγηση της κατάστασης κινητικότητας και αναπηρίας των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης έδειξαν ότι το όφελος της θεραπείας, διατηρήθηκε και μετά τον τελευταίο κύκλο θεραπείας, ενώ η ανάγκη για χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ή περιπατητικών συσκευών μειώθηκε.

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 37ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση (ECTRIMS). Μια νέα ενδιάμεση ανάλυση της ανοικτού σχεδιασμού, φάσης IV μελέτης CLARIFY-MS, έδειξε βελτίωση στις μετρήσεις της ποιότητας ζωής σε 426 ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση σε πρώιμο στάδιο του κύκλου θεραπείας (1ο έτος). Μετά την κατά το ήμισυ ολοκλήρωση της συνιστώμενης αθροιστικής δόσης των δισκίων κλαδριβίνης σε διάστημα δύο ετών, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις σε σχέση με τις αρχικές τιμές στις σύνθετες βαθμολογίες της σωματικής και ψυχικής κατάστασης (ονομαστική τιμή p<0,0001), όπως μετρήθηκαν με βάση το ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής 54 σημείων.

Τα δεδομένα για την ασφάλεια συμφωνούσαν με το προφίλ ασφάλειας το οποίο έχει παρατηρηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης των δισκίων κλαδριβίνης.
«Σύμφωνα με τις εκβάσεις της μελέτης CLARIFY-MS για την ποιότητα ζωής, τα δισκία κλαδριβίνης επηρεάζουν θετικά αυτές τις μετρήσεις σε αρκετά πρώιμο στάδιο του κύκλου θεραπείας», ανέφερε η καθηγήτρια Jeannette Lechner-Scott, PhD, μέλος του Βασιλικού Αυστραλιανού Κολλεγίου Ιατρών (FRACP) και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, στην Αυστραλία.