Διευκρινίσεις για την χρονική ισχύ του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19, έδωσε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Κρίστιαν Γουίγκαν. Όπως ανέφερε, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 έχει ημερομηνία λήξης ένα χρόνο από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή με δυνατότητα παράτασης. Ειδικότερα, ο κ. Γουίγκαν σημείωσε ότι όταν θα υπάρξει έκθεση για τη λειτουργία του πιστοποιητικού τον Μάρτιο, θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. «Είναι μία ανοιχτή διαδικασία, είναι περιορισμένο σε χρόνο αλλά υπάρχει η πιθανότητα παράτασης», είπε

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, όταν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό τέθηκε επισήμως σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2021 αναφέρονταν τα εξής: «Ο κανονισμός για το ψηφιακό πιστοποιητικό της ΕΕ για την COVID θα ισχύει για 12 μήνες από την 1η Ιουλίου 2021. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εφαρμογής του κανονισμού. Μαζί με αυτή την έκθεση, η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει την παράταση του πιστοποιητικού COVID, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στην πανδημία».