Στο πλαίσιο της ημερίδας Reputation Pharma 2021 «Η φήμη του φαρμακευτικού κλάδου μετά την πανδημία», παρουσιάστηκαν πρωτότυπες έρευνες και ευρήματα που αποτυπώνουν την εικόνα της φαρμακοβιομηχανίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πανδημία.

Αναλυτικότερα,  σύμφωνα με τις απόψεις των συλλόγων ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο (PatientView) αναφορικά με τη φαρμακοβιομηχανία αναφέρθηκε ότι  η πανδημία επέφερε μεγαλύτερη κατανόηση του κοινού για τις φαρμακευτικές διαδικασίες, έκανε πιο ορατές τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, επιτάχυνε την καινοτομία και κυκλοφορία των φαρμάκων, δημιούργησε αυξημένη ανάγκη για υποστήριξη των ασθενών από ομάδες και συλλόγους ασθενών στην διάρκεια της πανδημίας, λόγω καθυστερήσεων σε διάγνωση, θεραπεία και φροντίδα και στην εστίαση σε εξατομικευμένη φροντίδα και έδωσε ώθηση στην εξ’ αποστάσεων φροντίδα υγείας. Aπό την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ευρύ κοινό (Focus Bari )αναφορικά με την εικόνα του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας με συγκριτικά αποτελέσματα της περιόδου 2019-2021, τα στοιχεία παρουσιάζουν: οριακά θετική γενική εικόνα, αναγνώριση της εγρήγορσης και συνεισφοράς, αρκετά βελτιωμένες τις Ελληνικές εταιρίες με σταθερά καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς και μια συνολικά μέτρια εικόνα για την φαρμακοβιομηχανία.

Από τη μελέτη της ClipNews για το αποτύπωμα του κλάδου, σε επίπεδο online δημοσιότητας, βγαίνουν μεταξύ άλλων τα εξής συμπεράσματα: Έκρηξη δημοσιότητας και στα δίκτυα αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και τις παραδόσεις εμβολίων την άνοιξη του 2021. Τάση μείωσης όγκου της δημοσιότητας από αρχές καλοκαιριού του 2021. Σχετική μείωση δημοσιότητας από το Σεπτέμβριο 2021 και εκτίμηση για εξισορρόπηση 20 φορές πάνω συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2020. Το αρνητικό συναίσθημα την Άνοιξη του 2021 ήταν περισσότερο κατά της Ε.Ε. και των χειρισμών της. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε στελέχη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, εκτιμήθηκε ότι η φήμη του κλάδου θα έχει βελτιωθεί πολύ σε όλα τα κοινά: Στο ευρύ κοινό (89%) και στους φορείς των ασθενών (92%).

Σύμφωνα με την έρευνα ΙMMΑR (Image Market Media Audit Report) που πραγματοποιεί η Reputation Unique κάθε 2 χρόνια στους επίσημους stakeholders, (στοιχεία του 2020 που παρουσιάστηκαν πρώτη φορά) καταγράφηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω γενικά συμπεράσματα:

Ανάδειξη της αξίας του κλάδου, συνεπικουρούμενη από την θετική και μεγάλη προβολή στα ΜΜΕ. Πολλές βαθμολογίες εταιριών μετατοπίστηκαν από τα «ΜΕΤΡΙΑ» και «ΚΑΛΗ», σε «ΚΑΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ». Εμφάνιση ή/και ενίσχυση εικόνας / φήμης συγκεκριμένων εταιριών λόγω πανδημίας. Παρέμεινε η θετική διάθεση των ερωτώμενων απέναντι στην ελληνική φ/β, συγκριτικά με τις πολυεθνικές. Θεαματική αύξηση του δείκτη αισιοδοξίας για το μέλλον, τόσο για τις ελληνικές, όσο και για τις πολυεθνικές εταιρείες. Διαχρονικά: Από το κλίμα ανατροπής και αμφισβήτησης (2012), στην θεαματική επανάκαμψη της αισιοδοξίας (2014) κι από εκεί στην κόπωση και απογοήτευση (2016), φτάσαμε στην τάση κατανόησης και διάθεση για συνεργασία (2018) και τελικά στην αναγνώριση της αξίας του κλάδου το 2020 που δημιουργεί για πρώτη φορά ένα μεγάλο και «ορθάνοιχτο» παράθυρο ευκαιρίας συνεργασίας. Τα πρώτα  Reputation Pharma Awards απονεμήθηκαν στις εταιρείες Pfizer (πολυεθνικές  εταιρείες) και ELPEN (ελληνικές εταιρείες) για τις επιδόσεις τους σε θέματα φήμης σύμφωνα με την IMAR. Ένα τρίτο ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία GENESIS PHARMA για την επίδοσή της στο ειδικό IMAR 2018, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ενώσεις ασθενών.