Με στόχο την εφαρμογή του θεσμού της κατ’οίκον νοσηλείας, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, αποφάσισε τη σύσταση εννεαμελούς ομάδας εργασίας με συντονίστρια τη καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας,  Δάφνη Καϊτελίδου που θα διερευνήσει τις καλύτερες πρακτικές εφαρμογής του εν λόγω θεσμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική απόφαση της αν. υπουργού Υγείας, έργο της εν λόγω ομάδας θα είναι:  «Η διερεύνηση “καλών πρακτικών” εφαρμογής του θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας για ενήλικες, εφήβους και παιδιά σε άλλες χώρες και η ανάλυση, μελέτη, συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του θεσμού στις χώρες αυτές με επισκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας. Η αποτύπωση των αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα τόσο στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας, όσο και γενικότερα στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας. Η διαμόρφωση εισήγησης για τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον νοσηλείας για ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Η διαμόρφωση εισήγησης για την υποστήριξη των ασθενών μέσω της Τηλεϊατρικής ως εργαλείου παρακολούθησης. Η διαμόρφωση εισήγησης για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου κατ’ οίκον νοσηλείας, με σκοπό τη βέλτιστη παρακολούθηση της λειτουργίας της κατ’ οίκον νοσηλείας, αλλά και τη διευκόλυνση των διαδικασιών για την πρόσβαση των ασθενών σε αναλώσιμα είδη.

Η διαμόρφωση εισήγησης για τη θεσμοθέτηση των θεραπευτικών πράξεων που θα δύναται να γίνουν κατ’ οίκον. Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως το υπουργείο Υγείας και τις Διευθύνσεις του, τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τους εποπτευόμενους αυτών Φορείς, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), τον ΕΟΠΥΥ και άλλους Φορείς.