Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών, 19 Νοεμβρίου, ο όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea επισημαίνει την σημαντικότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης και παρέχει εξετάσεις προληπτικού ελέγχου σε προνομιακή τιμή για όλο τον Νοέμβριο.
Πιο συγκεκριμένα, σε προνομιακή τιμή προσφέρονται:
Βασικό Check up που περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ), Σάκχαρο, Ουρία, Ολικά Λιπίδια, Ουρικό Οξύ, Κρεατινίνη, Αθηρωματικό Δείκτη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Γ-gt, SGOT, SGPT
Καρδιολογικός Έλεγχος που περιλαμβάνει Ηλεκτροκαρδιογράφημα και ιατρική αξιολόγηση αποτελεσμάτων από Καρδιολόγο
Για τις παραπάνω εξετάσεις δεν απαιτείται παραπεμπτικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Διαγνωστικό Κέντρο της Affidea που τους εξυπηρετεί και να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.