Θετικές χαρακτήρισαν τις προτάσεις του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη για την ΠΦΥ και το clawback, οι ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ σε πρόσφατη συνεδρίασή τους. Συγκεκριμένα, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ. με τον Υπουργό Υγείας, ο τελευταίος πρότεινε τα εξής: Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων για το 2020, ενημέρωσε ότι ο υφιστάμενος προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αντίστοιχη χρηματοδότηση για το 2021 θα ανέλθει στα 52,6 εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών και από ιδίους πόρους του Υπουργείου Υγείας, ενώ γίνεται προσπάθεια για πιθανή μικρή περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού του 2021.
Για το 2022 πρότεινε να υπάρξει διαβούλευση για τη θεσμική εξεύρεση λύσεων που θα περιορίσουν σημαντικά την επιβάρυνση του κλάδου με clawback έως και τον μηδενισμό του.

Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους από τις αρχές του 2022.
Αναφορικά με την αμοιβή μέσω ποιοτικών κριτηρίων ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός και ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και των κλινικο-εργαστηριακών γιατρών για να βρεθεί μέθοδος και τρόπος εφαρμογής τους.

Σε σχέση με την ΣΔΙΤ ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα υπάρξει εκ νέου συνάντηση για την διαβούλευση του τρόπου εφαρμογής αυτής της συνεργασίας του Δημοσίου με ιδιωτικούς φορείς υγείας. «Οι προτάσεις του Υπουργού Υγείας μπορεί να μην επιλύουν τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αλλά ότι σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής μέχρι να συζητηθούν και να εφαρμοστούν τα θεσμικά μέτρα για τον δραστικό περιορισμό του clawback έως και τον μηδενισμό του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των φορέων ΠΦΥ.