Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 3.761 εκατ. SEK, σημειώνοντας αύξηση κατά 29% σε CER σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Το EBITA ανήλθε σε 1.166 εκατομμύρια SEK, με αποτέλεσμα περιθώριο EBITA ίσο με 31%. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του τομέα της Αιματολογίας ανήλθαν σε 2.291 εκατ. SEK (2.147), +9% σε CER. Από τον τομέα της Ανοσολογίας τα έσοδα ανήλθαν σε 1.144 εκατ. SEK (619), +89% σε CER. Τα έσοδα για το πλήρες έτος 2021 αναμένεται να κυμανθούν από 14.500 έως 15.000 εκατ. SEK. Το περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί από 33 έως 35% των εσόδων. Ο Guido Oelkers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

«Διαπιστώσαμε συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο στη γραμμή παραγωγής κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ μας προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό προσανατολισμό μας. Συνολικά, οι δύο κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της εταιρείας είναι ισχυροί και παρουσίασαν την αναμενόμενη πρόοδο».