Η Angelini Pharma Hellas, θυγατρική εταιρία της Angelini Pharma, μέλος του ιδιωτικού ιταλικού Ομίλου Angelini, ανακοίνωσε την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με την φαρμακευτική εταιρία Pharmazac. Σκοπό της συνεργασίας αποτελεί η διανομή και προώθηση γνωστού φαρμακευτικού σκευάσματος με δραστική ουσία την προυλιφλοξασίνη, η οποία ανήκει στην ομάδα αντιβιοτικών που ονομάζονται φθοριοκινολόνες.

Ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων ανωτέρου και κατώτερου αναπνευστικού και ουροποιητικού, που προκαλούνται από ευαίσθητα στην Προυλιφλοξασίνη βακτήρια. Η Angelini Pharma, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον ασθενή, με προσήλωση και σεβασμό, μέσα από αυτή την σημαντική συνεργασία αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι αποστολή της αποτελεί η κάλυψη των αναγκών κάθε οικογένειας, με σκοπό τη διαφύλαξη της Υγείας και την εξασφάλιση της Προσωπικής Φροντίδας. H Pharmazac συνεχίζει με αυτή την συνεργασία την επέκταση των συνεργασιών της, με έμφαση στην ποιότητα, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τους ασθενείς.