Την ανάγκη διπλασιασμού των κλινών για τους αιματολογικούς ασθενείς καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί  πολύ οι ανάγκες για μεταμόσχευση και κυτταρικές θεραπείες, τόνισαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, σε συνέντευξη τύπου με αφορμή το 32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΑΕ Μαρία Παγώνη, τόνισε παρόλο που το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δίνει τη δυνατότητα όλων των σύγχρονων θεραπευτικών επιλογών, διαχρονικά προβλήματα όπως η έλλειψη κλινών, η υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και οι σημαντικές ελλείψεις σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών υγείας, δυσχεραίνουν την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών νοσηλείας και την έγκαιρη πρόσβαση  του κάθε ασθενή στην ενδεδειγμένη θεραπεία με όσα αυτό συνεπάγεται. Ειδικά για τη μεταμόσχευση και τις κυτταρικές θεραπείες, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόνισε η κ. Παγώνη. Σε σύγκριση δε με τα δεδομένα από τις Ευρωπαϊκές χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, απαιτείται αύξηση της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, τόσο στις αυτόλογες όσο και στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, κατά 50% τουλάχιστον.

Αυτό προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον διπλασιασμό των κλινών και επαρκή στελέχωση των μεταμοσχευτικών κέντρων. Σε αντίθεση όμως προς αυτές τις ανάγκες, οι μονάδες μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων σήμερα ασφυκτιούν λόγω του δυσανάλογα μικρού αριθμού κλινών σε σχέση με τις παραπομπές ασθενών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες λίστες αναμονής.

«Είναι προφανές λοιπόν, ότι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αξιολογήσει τις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της Αιματολογίας και να υποστηρίξει όλα τα Αιματολογικά Κέντρα ώστε να παρέχεται στους ασθενείς η οφειλόμενη φροντίδα».

Ο ΓΓ της ΕΑΕ, Ιωάννης Μπαλταδάκης, σημείωσε ότι παρά το γεγονός πως η Εταιρεία έχει αποστείλει σχετικό υπόμνημα με τις προαναφερθείσες ανάγκες στο Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία δέσμευση μέχρι σήμερα για περαιτέρω ενίσχυση και όλες οι βελτιώσεις που πραγματοποιούνται οφείλονται σε χορηγίες.

Κατά τη διάρκεια του 32ου Αιματολογικού Συνεδρίου, έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ο Καθηγητής Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Valencia, Miguel A. Sanz, αναφέρθηκε στις τελευταίες θεραπευτικές εξελίξεις στην Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία, που είναι το πρώτο κακόηθες νόσημα στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί η ίαση χωρίς χημειοθεραπεία.

Επίσης, στη συνεδρία των επιλεγμένων εργασιών (Plenary Session), ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της κυτταρικής θεραπείας με Τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς (CAR-T cells) που είναι πλέον γεγονός και στη χώρα μας και έχουν υποβληθεί σε αυτήν περισσότεροι από τριάντα ασθενείς μέχρι σήμερα.