Άμεση επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο «Αττικόν», τα οποία είναι η νοσηλεία ασθενών σε ράντζα που συνεχώς επιδεινώνεται, η μη επαρκής χρηματοδότηση καθώς και οι ελλείψεις προσωπικού, ζητούν οι γιατροί του νοσοκομείου. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι ασθενείς συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Επισημαίνουμε σε όλους τους υπευθύνους ότι είναι αδύνατο να εκτελέσουμε το λειτούργημά μας και να παρέχουμε στους ασθενείς μας την περίθαλψη που έχουν απόλυτη ανάγκη κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Η υπερπλήρωση του νοσοκομείου με νοσηλεία αριθμού ασθενών που φτάνει το 150% των κανονικών κλινών του νοσοκομείου είναι επικίνδυνη, τροφοδοτεί κύματα ενδονοσοκομειακής διασποράς κορονοϊού και άλλων λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια, οδηγεί σε αδυναμία παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών μας, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εξουθενωμένου προσωπικού. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των ελλείψεων προσωπικού ενώ η χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για την απαιτούμενη λειτουργία του νοσοκομείου.

Λόγω της υποχρηματοδότησης και της υπερπλήρωσης του νοσοκομείου καθίσταται αδύνατο να προσφερθεί θεραπεία σε ουσιώδη προβλήματα υγείας των ασθενών». Και οι γιατροί καταλήγουν: «Αποφασίζουμε να προβούμε σε κινητοποίηση από την έναρξη της γενικής εφημερίας την Τρίτη 16/11/2021 στις 8πμ, ώστε να σταματήσουμε την νοσηλεία ασθενών σε ράντζα στου διαδρόμους του νοσοκομείου. Και δεν θα σταματήσουμε! Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις σε κάθε εφημερία μέχρι την οριστική παύση αυτής της αθλιότητας, Νοσηλεία και ιατρική σε ράντζα στους διαδρόμους δεν γίνεται».