Η KARABINIS MEDICAL ανακοινώνει σειρά αλλαγών στην οργανωτική της δομή. Η νέα οργανωτική δομή εντάσσεται στην προσπάθεια της εταιρείας να εδραιώσει και να ενισχύσει την στρατηγική της ανάπτυξη για τα επόμενα έτη.
Οι αλλαγές στην οργανωτική δομή συνοψίζονται ως εξής:

Ο κ. Γιώργος Μανθόπουλος κατόπιν πολυετούς σταδιοδρομίας και αφοσίωσης στην θέση του Εμπορικού Διευθυντή της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, ανέλαβε από 1ης Νοεμβρίου 2021 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Ταυτόχρονα, ανέλαβε και την θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL.
Ο κ. Χρυσόστομος Ντάσικος, μετά από πολυετή πορεία ως Διευθυντής Πωλήσεων της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL ανέλαβε από 1ης Νοεμβρίου 2021 καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή και θέση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Ο κ. Γιώργος Σταματίου Διευθυντής Ανάπτυξης της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, από 1ης Νοεμβρίου ανέλαβε θέση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.Η κα Σοφία Πετροπούλου Διευθύντρια Logistics της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, από την 1η Νοεμβρίου ανέλαβε θέση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Ο κ. Παναγιώτης Μαγουλάς Διευθυντής Οικονομικών της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, από την 1η Νοεμβρίου ανέλαβε θέση Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Ο κ. Γιώργος Χατζηιωάννου, μετά από πολυετή πορεία ως Αντιπρόσωπος Πωλήσεων Φαρμακείου της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL, από 1ης Νοεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων Φαρμακείου.

Ο Απόστολος Καραμπίνης, Ιδρυτής και πρόεδρος της KARABINIS MEDICAL, δήλωσε σχετικά: «Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα υφιστάμενα μέλη δεν είναι μόνο άριστοι γνώστες του αντικειμένου τους, αλλά και επαγγελματίες που διακρίνονται για το ήθος και την αξιοπιστία τους, χαρακτηριστικά τα οποία ταυτίζονται απόλυτα με το όραμα της ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL».