Οι βασικές στρατηγικές που χρειάζονται για την προσέλκυση κλινικών μελετών στην Ελλάδα καθώς και οι περιοχές που χρειάζονται βελτίωση στον τομέα, παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), στις 18 Νοεμβρίου 2021.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίηση ο ΣΑΦΕΕ με θέμα «Πώς θα προσελκύσει η Ελλάδα κλινικές μελέτες», έχουν εντοπιστεί τέσσερις περιοχές προς βελτίωση:

1.Βελτίωση διαδικασιών επιλογής ασθενών
2.Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο διοικητικό και οικονομικό προσωπικό των νοσοκομείων
3.Απλοποίηση ρυθμιστικού πλαισίου και διαδικασιών
4.Θέσπιση κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των υποδομών

Οι βασικές στρατηγικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των περιορισμών και την προώθηση των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα είναι:
• Διαδικασία επιλογής ασθενών με ανάπτυξη ενός κεντρικού σημείου για πρόσβαση σε πληροφορίες και διοργάνωση διαφημιστικών εκστρατειών.
• Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού νοσοκομείων
με ενίσχυση και επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράμματα
• Ρυθμιστικό πλαίσιο και διαδικασίες με δημιουργία γραφείων εντός των νοσοκομείων που να αφορούν αποκλειστικά τις κλινικές μελέτες καθώς και δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τα νοσοκομεία.
• Επενδύσεις και ψηφιοποίηση των υποδομών με θέσπιση
περαιτέρω κινήτρων για τους ενδιαφερόμενους, για αύξηση επενδύσεων σε Ε & Α (φορολογικά κίνητρα) και βελτίωση των ψηφιακών συστημάτων.

Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΣΑΦΕΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε ότι το κλίμα στη χώρα μας έχει αρχίσει να αλλάζει στο πεδίο των κλινικών μελετών. Όπως ανέφερε, «τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των αλλαγών στη φαρμακευτική δαπάνη, θα δώσουν και τυπικά το ‘πράσινο’ φως, ώστε η Ελλάδα να καταστεί αξιόπιστος εταίρος στην Ευρώπη και στο πεδίο των κλινικών μελετών. Η ανάδειξη της χώρας μας σε κέντρο με διεθνή απήχηση είναι δυνατή και θα έχει ευεργετικές συνέπειες και στη Δημόσια Υγεία, αλλά και στην Εθνική Οικονομία».