Η Παρούσα Κατάσταση
Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (γνωστό και ως ΣΗΣ) διανύει ήδη μια δεκαετία εφαρμογής και ομολογουμένως έχει μετασχηματίσει το τοπίο των ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα μας, παρά τη λογική της διαχειριστικής του απόδοσης και λειτουργίας.

Ομοίως, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ή Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (γνωστός και ως ΑΗΦΥ) διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και αναμένεται να λάβει τις διαστάσεις υποχρεωτικότητας του ΣΗΣ τα επόμενα χρόνια.

Η ανάγκη αναβάθμισης των δύο κρίσιμων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας  αποτελεί διαπιστωμένη προτεραιότητα της Πολιτείας για την ουσιαστική μετάβαση στον επιχειρούμενο ψηφιακό μετασχηματισμό υγείας, όπως διαπιστώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ)[1] και στις αναπτυξιακές δράσεις του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)[2].

Είναι βέβαιο πως οι δύο υπηρεσίες είναι άρρηκτα αλληλο-τροφοδοτούμενες. Το κοινό τους πρόβλημα όμως, είναι το γεγονός πως ο θεράπων ιατρός κάθε ειδικότητας έχει πρόσβαση σε μια τεράστια δεξαμενή κωδικών/όρων από τις υποστηριζόμενες και διαθέσιμες κωδικοποιήσεις (ICD10 και  ICPC2), προκειμένου να συνταγογραφήσει  την επιθυμητή αγωγή ή τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους. Από τους κωδικούς/όρους αυτούς όμως ένας μεγάλος αριθμός δεν αντιστοιχίζεται σε υπαρκτές επιστημονικά καταστάσεις, ενώ ένας -επίσης σημαντικός- αριθμός αυτών, παρά το γεγονός πως αντιστοιχίζεται σε υπαρκτές επιστημονικά καταστάσεις, χρειάζεται επικαιροποίηση κυρίως σε επίπεδο περιγραφής και λεκτικής απόδοσης, σε συμφωνία πάντοτε με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το γεγονός οδηγεί στη συγκέντρωση μη ποιοτικής και μη ακέραιας πληροφορίας, αποδυναμώνοντας την προοπτική ανάπτυξης υπηρεσιών, με ορθό επιστημονικά και νοσολογικά περιεχόμενο. Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαστάσεις του προβλήματος.

Η Λύση στο Πρόβλημα
Στη βάση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί αυτή η διαπιστωμένη στρέβλωση απαιτείται ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών, των κριτηρίων απόφασης, των επιλογών του ιατρού, των κωδικοποιήσεων χρήσης και της ορολογίας των κωδικών/ όρων, της ακολουθίας των βημάτων κλινικής απόφασης των ιατρών, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο χρήσης και περιεχομένου, που μπορεί να διασφαλίσει τη συνολικότερη αναπτυξιακή πορεία του τομέα. Μια αναπτυξιακή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει όλα τα επόμενα έτη, καθιστώντας τη χώρα πρωτοπόρα σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Και όλα αυτά, υπό την προσέγγιση ενίσχυσης του ιατρικού έργου, της ασφάλειας των ασθενών και του ρόλου της Πολιτείας σε επιτελικό επίπεδο.

Η σύνταξη μιας τέτοιας απαραίτητης μελέτης θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση των δύο παραπάνω υπηρεσιών (ΣΗΣ και ΕΗΦ), εξασφαλίζοντας:

 • Την ενίσχυση συλλογής αξιόπιστου περιεχομένου και της φιλικότητας των υπηρεσιών
 • Τον ορθό καθορισμό των κατάλληλων κωδικών/όρων χρήσης για την ψηφιακή ενίσχυση του ιατρικού έργου μέσα από την ορθότητα του συλλεγόμενου περιεχομένου
 • Τον ορθό καθορισμό των σταδίων και διαδικασιών φροντίδας των ληπτών από τους θεράποντες ιατρούς τους
 • Τη συνολική υποστήριξη των σχετικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και κλινικής παρακολούθησης
 • Τον ορθό καθορισμό των πλαισίων διαμόρφωσης μητρώων χρόνιων νόσων και χρονίως πασχόντων
 • Τη διευκόλυνση υποστήριξης της ανακούφισης και θεραπείας των ασθενών, μέσω των κατάλληλων φαρμακευτικών αγωγών, σε όλα τα στάδια της φροντίδας τους, καθώς και των χρονίως πασχόντων
 • Τον ορθό καθορισμό των κατάλληλων κλινικών και παρακλινικών παρεμβάσεων των θεραπόντων ιατρών σε όλα τα στάδια φροντίδας
 • Την απόδοση των βαθμίδων ελέγχου της εξελισσόμενης συνταγογράφησης και του κόστους εξέλιξής της, σε κάθε νοσολογική κατηγορία
 • Τον καθορισμό των εργαλείων και παραμέτρων ανάλυσης, για φορείς και επιτροπές του Υπουργείου Υγείας ενισχύοντας τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής
 • Το μοντέλο οργανωσιακής υποστήριξης, συντήρησης και εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών και κωδικοποιήσεων, καθώς και
 • Την a priori υποστήριξη μηχανισμών διάθεσης ανοικτών δεδομένων.

Μια τέτοια σοβαρή μελετητική προσέγγιση, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί σε σύντομο χρόνο να οδηγήσει στη διαμόρφωση καλύτερων και πιο αξιόπιστων ψηφιακών συμβουλευτικών εργαλείων, κερδίζοντας τη συναίνεση και την ουσιαστική συμβολή του ιατρικού σώματος, ενισχύοντας την προοπτική ανάπτυξης και άλλων υπηρεσιών, αυξάνοντας όμως παράλληλα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο μετασχηματισμό της υγείας.

[1] Επίσημος ιστότοπος Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

[2] Παράρτημα της πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας (Επίσημος ιστότοπος EU)