Σημαντικά συμπεράσματα πρόσφατων ερευνών για την λοίμωξη HIV παρουσιάστηκαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) με αφορμή το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, που θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή από 25 έως 27 Νοεμβρίου 2021.

Όπως προκύπτει από δημοσκοπική έρευνα σε 1.954 άτομα, το 29% απάντησε ότι τα άτομα με HIV αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία, το 28% ότι δεν μπορούν να εργασθούν σε κανονικές δουλειές και το 20%-25% ότι δεν επιθυμούν φιλικές σχέσεις μαζί τους. Επίσης, από την ίδια έρευνα προκύπτει υψηλό ποσοστό άγνοιας για τον τρόπο μετάδοσης του HIV. Από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε 12 Μονάδες στην Ελλάδα, έχει καταγραφεί ότι σημαντικό ποσοστό των υγειονομικών των Μονάδων Λοιμώξεων και ιδιαιτέρως οι γιατροί διαθέτουν >75% του χρόνου τους στη φροντίδα ασθενών με COVID.

Συγχρόνως καταγράφεται στους ασθενείς με HIV λοίμωξη, μείωση των επισκέψεων, μείωση των εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση της παρακολούθησης για τις συννοσηρότητες και σημαντική μείωση των νέων διαγνώσεων. Με προβλέψεις της Ε.Ε.Μ.Α.Α., οι νέες διαγνώσεις συγκριτικά με πέρυσι θα είναι μειωμένες κατά 25% ποσοστό που συμπίπτει και με τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για το 10μήνο του 2021. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η απρόσκοπτη χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας.

Από τις υπόλοιπες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο τονίζεται χαρακτηριστικά η προοδευτική αύξηση του ποσοστού της HIV λοίμωξης σε ΧΕΝ, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη προγραμμάτων παρέμβασης σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Τέλος, όσον αφορά στη θεραπεία, αντιρετροϊκά σκευάσματα με συνδυασμό δύο φαρμάκων, διατηρώντας τη δραστικότητα και μειώνοντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες, θα είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον καθώς και συνδυασμοί αντιρετροϊκών σε ενέσιμη μορφή.