Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, πρόταση ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ο ΙΣΑ τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, για να υποστηριχθούν οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί και οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην πρόταση περιλαμβάνονται δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, προμήθεια αναλωσίμων κ.τ.λ.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:
«Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες για την στήριξη των μελών του κατά την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Θα αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για να ενισχυθεί ο ιατρικός κόσμος. Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί και οι φορείς συνιστούν το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας και πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα περιθώρια για την υποστήριξή τους».