Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια συχνή νόσος,  η οποία χαρακτηρίζεται από επίμονα αναπνευστικά συμπτώματα και περιορισμό της ροής αέρα εξαιτίας της παθολογίας των αεραγωγών ή/και των κυψελίδων, που οφείλεται συνήθως σε σημαντική έκθεση σε τοξικά σωματίδια ή αέρια. Ο χρόνιος περιορισμός της ροής αέρα που χαρακτηρίζει την ΧΑΠ οφείλεται στο συνδυασμό της νόσου των αεραγωγών (π.χ. αποφρακτική βρογχιολίτιδα) και της καταστροφής του πνευμονικού παρεγχύματος (εμφύσημα), η συμβολή των οποίων ποικίλει από άτομο σε άτομο.

Το κάπνισμα είναι ο συχνότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ΧΑΠ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθούν άλλοι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της ΧΑΠ όπως η περιβαλλοντική, η  επαγγελματική και η οικιακή έκθεση (από την καύση ξύλων και βιομάζας). Επιπλέον οι γενετικοί παράγοντες, η ηλικία, το φύλο και οι λοιμώξεις  επηρεάζουν  σημαντικά την εξέλιξη της νόσου.

Από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ΧΑΠ είναι  η δύσπνοια με χρόνια και προοδευτική, σταδιακή επιδείνωση,  ο βήχας, ένα  συσφιγκτικό αίσθημα στο θώρακα, η παρουσία συριγμού, και το αίσθημα κόπωσης .

H σπιρομέτρηση  μια απλή και ανώδυνη διαδικασία, αποτελεί την πιο επαναλήψιμη και αντικειμενική εξέταση  με την οποία μπορεί να αξιολογηθεί εργαστηριακά η ροή του αέρα που υπάρχει στους πνεύμονες.

H διακοπή του καπνίσματος αποτελεί καθοριστική και αναγκαία επιλογή σε ασθενείς με ΧΑΠ ενώ η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή  ενδείκνυται για τη μείωση των συμπτωμάτων και την ελάττωση της συχνότητας και σοβαρότητας των παροξυσμικών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  όλοι οι ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει να ελεγχθούν έστω μια φορά, για τα επίπεδα α1-αντιθρυψίνης στον ορό,  ειδικά σε περιοχές με αυξημένο επιπολασμό έλλειψης α1-αντιθρυψίνης.

Η Α1-αντιθρυψίνη (ΑΑΤ) είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ. Έχει προστατευτική λειτουργία, επειδή εμποδίζει την απελευθέρωση πρωτεολυτικών ενζύμων που μπορούν να βλάψουν τους ιστούς, όπως αυτούς του πνεύμονα.

Οι ασθενείς με έλλειψη α1-αντιθρυψίνης συνήθως είναι ηλικίας < 45 ετών με πανλοβιώδες εμφύσημα

Η φαρμακοβιομηχανία  Demo ΑΒΕΕ  διαθέτει  ένα  ευρύ φάσμα θεραπευτικών προτάσεων  για τις κυριότερες αναπνευστικές παθήσεις, και  συγκεκριμένα  για την   ΧΑΠ   στην  κατηγορία των αντιχολινεργικών και των  β2-αδρενεργικών  φαρμάκων. Επιπλέον διαθέτει θεραπευτική επιλογή και για τους  ασθενείς με έλλειψη α1- αντιθρυψίνης.