Ολιστική παρέμβαση σεξουαλικής αγωγής και πρόληψης, σε κρατικές δομές παιδικής προστασίας, υλοποιεί η οργάνωση Civil Act, μαζί με τις οργανώσεις SciCo και Cyberno. Ο επίσημος τίτλος του έργου είναι «Συμπεριληπτική εκπαίδευση προσωπικού και παιδιών/νέων των παραρτημάτων παιδικής προστασίας στο πλαίσιο της σεξουαλικής αγωγής».
Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκπαίδευση προσωπικού και φιλοξενούμενων παιδιών και νέων, με αναπηρίες ή χωρίς, σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και μέσα.

Το καταρτισμένο προσωπικό των τριών οργανώσεων θα επισκεφτεί το παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Βούλας, την παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας», την παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» και το «Μιχαλήνειο» Αναπτυξιακό Κέντρο, με ομάδα στόχου 117 παιδιά – νέες/ους και 203 εργαζόμενες/ους των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α. Σημειώνεται ότι, το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει ευέλικτο περιεχόμενο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στο αναπτυξιακό στάδιο κάθε ηλικιακής ομάδας ή ατόμου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στις ομάδες ψυχοεκπαίδευσης, θα αναδειχτούν θέματα που αφορούν στη σεξουαλική υγεία, στα δικαιώματα των παιδιών, στις σχέσεις, στα σωματικά και ψυχολογικά όρια, στον εκφοβισμό, στην έμφυλη βία, στον σεβασμό στη διαφορετικότητα, στην καταπολέμηση των διακρίσεων, στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου.

Στη συνέχεια, η ομάδα της SciCo θα διεξάγει καινοτόμες, διαδραστικές εκπαιδεύσεις μέσω της μεθόδου STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics), αναδεικνύοντας θέματα όπως η κατανόηση της βιολογικής διάστασης του ανθρώπινου σώματος, η σωματική ανάπτυξη κατά την εφηβεία και η αναπαραγωγική βιολογία. Ο εκπαιδευτικός κύκλος κλείνει με σεμινάρια εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων από την Cyberno, με έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και στα Social Media.