Τον τρόπο κατά τον οποίο 9 χώρες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται τις προκλήσεις της πανδημίας COVID-19 αναλύει η έρευνα με τίτλο «Building the future of European healthcare systems». Την έρευνα που πραγματοποίησε το Farmafactoring Foundation, παρουσιάζει η BFF Banking Group, ανεξάρτητη τράπεζα παροχής εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων για τη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων -factoring- χωρίς δικαίωμα αναγωγής έναντι του Δημοσίου Τομέα.

Οι χώρες των οποίων τα συστήματα Υγείας αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν η Ιταλία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία, χώρες στις οποίες ο Όμιλος BFF Banking Group διατηρεί δραστηριότητα. Τα συστήματα υγείας των εν λόγω χωρών χαρακτηρίζονται από το διαφορετικό ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμά τους μέσω του οποίου προκύπτουν ετερογενείς οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν συνδέονταν με τον κορoνοϊό. Τα εν λόγω προβλήματα συνδέονται τόσο με τη ζήτηση όσο και την προσφορά ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η πανδημία και η συνεπακόλουθη οικονομική κρίση, οδήγησαν και σε ψυχικές παθήσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένα ποσοστά στρες, άγχους και κατάθλιψης.

Με την άφιξη των εμβολίων στο τέλος του 2020 άλλαξε αυτή η κατάσταση, ωστόσο τα εμβόλια από μόνα τους δεν έλυσαν το πρόβλημα της πανδημίας για δύο λόγους: ο πρώτος σχετίζεται με την έλλειψη διαθέσιμων δόσεων λόγω προβλημάτων στην μαζική παραγωγή, ενώ ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το επίπεδο συμμόρφωσης των πληθυσμών των χωρών στο πρόγραμμα εμβολιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή ανά χώρα. Μια συνολική ανταπόκριση από την Ευρώπη αποτέλεσε βασικό ζητούμενο ώστε τα συστήματα υγείας των χωρών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και γίνουν αποτελεσματικά. Οι βασικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν εστίασαν στην χρηματοδότηση προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και COVID tests,  προσλήψεων ιατρικού προσωπικού και δράσεων  έρευνας και ανάπτυξης. Όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, (μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως η χρήση μάσκας, ενίσχυση της υγιεινής των χεριών, εφαρμογή lockdown, διακοπή δραστηριοτήτων και κοινωνική αποστασιοποίηση), η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι μεταξύ των χωρών με τις πιο αυστηρές πολιτικές.

Όσον αφορά τον αριθμό των καθημερινών διαγνωστικών τεστ, από την αρχή η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ηγούνται της κατάταξης. Εστιάζοντας στην Ελλάδα, η έρευνα υπογραμμίζει την ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα από άποψη αριθμού tests που διενεργήθηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Η έρευνα υπογραμμίζει επίσης ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, οι πληθυσμοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους ανοσίας ήταν σε Ισπανία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία και Ιταλία. Από χρηματοοικονομική άποψη και σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος έναντι του ΑΕΠ, η Ελλάδα, η οποία εξακολουθούσε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, είχε το υψηλότερο χρέος μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονομίας της (205,6%). Δεύτερη από τις 9 χώρες που αναλύθηκαν με το υψηλότερο χρέος σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονομίας της (155,8%), είναι η Ιταλία.