Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Μedisyn, πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να εκτεθούν αναλυτικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαστηριακοί ιατροί βιοπαθολόγοι που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η agenda της συνάντησης ξεκίνησε με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, το οποίο απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου και αυτό είναι η μακρόχρονη εφαρμογή του μνημονιακού μέτρου clawback, το οποίο έχει πλέον ανέβει σε δυσθεώρητα και μη διαχειρίσιμα επίπεδα για όλα τα ιατρεία.
Υπολογίζεται ότι rebate και clawback μειώνουν τις αποζημιώσεις των ιατρείων κατά 50-70% βάζοντας σε κίνδυνο τη διασφάλιση της ποιότητας των εργαστηριακών πράξεων με αρνητικό αποτέλεσμα για την κλινική διάγνωση.

Τονίστηκε ότι ο εργαστηριακός κλάδος ζητά την άμεση κατάργηση του clawback και να παρθούν μέτρα από την πολιτεία όπως να τεθούν όρια στη συνταγογράφηση, όπως τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που δεν εφαρμόζονται, ώστε να μην γίνεται αυτή η υπέρβαση και να αποζημιώνονται στο ακέραιο όλες οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται. Ειδική αναφορά έγινε και στην διενέργεια των rapid test από μη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με δυσμενείς συνέπειες για την αξιοπιστία και τoν έλεγχο της διασποράς της νόσου, εγείροντας σοβαρά θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι όλες αυτές οι προαναφερόμενες ενέργειες οδηγούν στην απαξίωση του ρόλου του ιατρού βιοπαθόλογου και στον κίνδυνο εξάλειψης της ειδικότητας, καθότι δεν θα υπάρχει κίνητρο για κανέναν νέο, υπό αυτές τις συνθήκες, να επιλέξει αυτήν την πολύπαθη ειδικότητα.

Τέλος, ζητήθηκε από τον Υπουργό Υγείας να συμμετέχουν και οι Εργαστηριακοί Ιατροί σε διάλογο πριν τον σχεδιασμό μεταρρυθμιστικών προτάσεων (βλ. Επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν επηρεάζουν τη λειτουργία των ιατρείων και να μην λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς και την παράθεση των δικών μας δεδομένων που βασίζονται στην κύρια απασχόληση μας στον τομέα της ιατρικής βιοπαθολογίας. Ο Υπουργός Υγείας άκουσε τους εκπροσώπους της Διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών με ιδιαίτερη προσοχή και συμφώνησε ότι ο στόχος της προστασίας της αξίας της ιατρικής διάγνωσης με ενεργά ιατρεία προς όφελος των πολιτών είναι κοινός και προτίθεται να ενεργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.