Τη συνολική συνεισφορά της Pfizer στην Ελλάδα για τη δεκαετία 2020-2030 αποτύπωσε σε ειδική μελέτη το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 32ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Οικονομία (32nd Annual Greek Economic Summit) που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην ενότητα : «Η συμβολή αμερικάνικων εταιρειών στην ανάπτυξη και στην καινοτομία: Η επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα».

Η Pfizer έχει κεντρικό ρόλο στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα από το 1960, ενώ πρόσφατα ενίσχυσε την παρουσία της με την υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή για τη μελέτη. Με τη δημιουργία των δυο παγκόσμιων Κέντρων, του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών, η Pfizer αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, ως παγκόσμιο κέντρο Καινοτομίας και διεθνώς ελκυστικό προορισμό για σημαντικές, διεθνείς επενδύσεις.

Η συνολική συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία (2020-2030)
– €1,6 δισ., η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ
– €550 εκατ. η συνολική συνεισφορά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (χωρίς να περιλαμβάνονται οι εισφορές μέσω των μηχανισμών clawback και rebates, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα € 670 εκατ. )
– για κάθε 1€ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά €2.18 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία
– €730 εκατ. η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί απευθείας από την Pfizer
Συνεισφορά στην οικονομία της Θεσσαλονίκης (2020-2030)
– στα €657 εκατ. υπολογίζεται ότι θα φτάσει ο συνολικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ της Θεσσαλονίκης
Συνεισφορά στην απασχόληση
– Η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030 υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει συνολικά περίπου 2.600 θέσεις εργασίας.
– 1.139 επιπλέον θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
– Κάθε 1 θέση εργασίας στην Pfizer υποστηρίζει 3.1 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία
– Η δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα τριπλασιάσει τους εργαζομένους της εταιρείας στην Ελλάδα, με 7 στους 10 να βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης, ανέφερε σχετικά: «Η μελέτη του ΙΟΒΕ επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Pfizer στην Ελλάδα που για περισσότερα από 60 χρόνια δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη χώρα, την κοινωνία και τους ασθενείς. Μέσα από τη στρατηγική της επένδυση στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer συμβάλλει καταλυτικά στη μετάβαση της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, με οφέλη για την εθνική οικονομία και την ευημερία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου».
Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας ανέφερε μεταξύ άλλων την υψηλή σημασία που έχουν οι μεγάλες επενδύσεις από διεθνείς εταιρείες για τη χώρα μας και πως αυτές δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με μικρότερες εγχώριες επιχειρήσεις αλλά, αντίθετα μπορεί να υποβοηθήσουν και τη δική τους μεγέθυνση και εξωστρέφεια.