Με απόφαση του υπουργού Υγείας μπορούν να εξαιρεθούν από τη συνταγογράφηση προς τους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες φάρμακα ή διαγνωστικές εξετάσεις, όπωςορίζει το άρθρο 39 του νομοσχεδίου που κατέθεσε χθες το υπουργείο Υγείας στη Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση του υπουργού δεν προϋποθέτει κάποια γνωμοδότηση από επιστημονική ομάδα του υπουργείου.

Όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, στο εδάφιο 5: Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί συνταγογράφησης φαρμάκων,
θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της παρ. 1, καθώς και να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένα φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις ή διαγνωστικές εξετάσεις.».