Με εγκύκλιο του, το Υπουργείο Υγείας δίνει διευκρινίσεις για το έκτακτο οικονομικό επίδομα που θα δοθεί στους υγειονομικούς για το 2021. Η ενίσχυση θα είναι ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 30 Ιανουαρίου 2021. Το επίδομα δικαιούνται πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021, στους παρακάτω φορείς:νοσοκομεία του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ, αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΓΝ Παπαγεωργίου, ΓΝ Θήρας, Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και ΕΚΕΑ, υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ως άνω οριζόμενο, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου. Η εν λόγω καταβολή δύναται να λάβει χώρα εντός του μηνός Ιανουαρίου 2022.