«Το ζήτημα που αναδεικνύεται από πολλές συνεδρίες είναι ότι η επόμενη ημέρα της πανδημίας Covid-19 θα αργήσει να έρθει. Η πανδημία θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμη, παρότι όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα αναδύονται και θεραπείες της Covid-19 πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες. Εν τούτοις τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτουμε για τον περιορισμό της πανδημίας είναι τα μέτρα δημόσιας υγείας με κορυφαίο το εμβόλιο και είναι υποχρέωση μας είναι να είναι διαθέσιμο σε όλους».

Τα παραπάνω δήλωσε την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και πρόεδρος του Συνεδρίου, Γιάννης Κυριόπουλος. Επισήμανε δε, ότι το δεύτερο ζήτημα που αναδείχθηκε από το συνέδριο είναι η μεγάλη κόπωση στο σύστημα υγείας και όλους τους συντελεστές του. Η πανδημία και η μεγάλη της διάρκεια είναι μόνο μέρος του προβλήματος. Η προηγούμενη δεκαετία των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης έπληξε βαθιά τον τομέα της υγείας. Στην «επόμενη μέρα» πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές με αυξημένη χρηματοδότηση, αναδιάρθρωση, και εκσυγχρονισμός, τόνισε ο καθηγητής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αναφέρθηκε ότι στην Ελλάδα η ΠΦΥ έχει αναπτυχθεί στη βάση του πελάτη-επισκέπτη, δεν ασχολείται καθόλου με τη διαχείριση του κινδύνου, ούτε ασχολείται στον βαθμό που θα έπρεπε με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, δεν εστιάζει στην οικογένεια και, τέλος, δεν προσφέρει τη δυνατότητα επίσκεψης στο σπίτι για τη φροντίδα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.