Αδικίες στην καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υγείας ο Τομεάρχης Υγείας και ο Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός και Κώστας Ζαχαριάδης αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης, αποκλείονται συστηματικά από τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις οι λειτουργοί δημόσιας υγείας, δηλαδή οι γιατροί δημόσιας υγείας, οι επόπτες δημόσιας υγείας και οι επισκέπτες υγείας των οποίων ο ρόλος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες υγείας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας εργάζονται από την αρχή της πανδημίας σε εξαντλητικούς ρυθμούς ως υπεύθυνοι για την ενημέρωση του πληθυσμού ευθύνης τους, την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκυκλίων, την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, την ιχνηλάτηση επαφών (παράλληλα με την Πολιτική  Προστασία), τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας. Εκτός από την πολύωρη, εκτός ωραρίου εργασία τους, ειδικά οι γιατροί Δημόσιας Υγείας των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (αεροϋγειονομεία κ.ά) επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα μετακίνησης για την άσκηση των έκτακτων καθηκόντων τους για τα οποία πολλές φορές δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

Επίσης οι υπάλληλοι των Υγειονομικών Περιφερειών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κ.Ε.ΨΥ.Ε.) δεν προβλέπεται να λάβουν το σχετικό έκτακτο επίδομα. Η ΕΚΕΨΥΕ μάλιστα απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας στις 9/12/2021 σε συνέχεια και της αντίστοιχης παρέμβασης της ΠΟΕΔΗΝ, ζητώντας την συμπερίληψή τους στην καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, καθότι ο συγκεκριμένος δημόσιος φορέας καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ.