Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, που γεννήθηκε μέσα στα μνημονιακά χρόνια, συμπλήρωσε στις 15 Δεκεμβρίου 10 χρόνια λειτουργίας.
Στο νέο αυτό εγχείρημα ήταν νέα και η σχέση γιατρών και ασθενών. Αντί για το κυρίαρχο ιατροκεντρικό μοντέλο, που εστίαζε στην ασθένεια μόνο, εφαρμόστηκε το Ιπποκράτειο ανθρωποκεντρικό, που εστίαζε στο όλον, στον ολόκληρο άνθρωπο με τις ανάγκες του, ψυχικές και σωματικές, και σε ολόκληρο το ιατρικό του ιστορικό.
Νέα ήταν και η σχέση των άλλων εθελοντών με τους ασθενείς. Η υποδοχή των ασθενών με κατανόηση και αλληλεγγύη από τους εθελοντές της γραμματείας, καθώς και από τους εθελοντές του φαρμακείου, δημιουργούσε ένα ζεστό φιλικό κλίμα σε απογοητευμένους και απαξιωμένους ανθρώπους από την επίσημη Πολιτεία.

Η αμοιβή των εθελοντών δεν ήταν και δεν είναι χρηματική, αλλά το πρωτόγνωρο βίωμα μιάς εργασίας που α) την επέλεγαν οι ίδιοι χωρίς χρηματικά κριτήρια-μισθό, β) αποφάσιζαν οι ίδιοι για τα θέματά της, γ) ήταν ελεύθεροι να δημιουργούν, προτείνοντας νέες ιδέες και θέτοντάς τις, μετά από συναπόφαση, σε εφαρμογή (ατομική πρωτοβουλία των πολλών), δ) επιδίωκαν τη συναίνεση, και μόνο κατ ανάγκη εφάρμοζαν τη ψηφοφορία, ε) δεν βίωναν ανταγωνισμό αλλά σχέσεις ισότιμης συνεργασίας και αλληλεγγύης με τους συνεθελοντές τους και στ) η μη ύπαρξη ιεραρχίας τους περιόριζε τις εγωιστικές και εξουσιαστικές τάσεις, που χαρακτηρίζουν την σημερινή ατομοκεντρική κοινωνία. Έτσι στα 10 αυτά χρόνια έγιναν περισσότερες από 75.000 ιατρικές πράξεις και μπόρεσαν 8.000 συνάνθρωποί μας να καλυφθούν ιατροφαρμακευτικά.

Και ακόμα, κάλυψε και καλύπτει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ανάγκες και ελλείψεις δομών και μονάδων υγείας. Έκανε αποστολές υγειονομικού υλικού εντός και εκτός Ελλάδας (Γάζα, Κομπάνι, Αιθιοπία), βοήθησε συνανθρώπους μας που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (Μάτι, Μάνδρα κλπ). Και φυσικά στήριξε τον αγώνα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, κάτι που μαρτυρεί και το όνομά του, Μητροπολιτικό Κ.Ι. Ελληνικού.

Σε όλα τα χρόνια της ύπαρξής του ΜΚΙΕ διαρκής είναι η επιθυμία και η προσπάθεια για βελτίωση των λειτουργιών μας με αξιοποίηση λαθών και παραλείψεων, καθώς και η προσπάθεια να είναι πάντα επίκαιρο. Έτσι κλείνοντας τα δέκα χρόνια και έχοντας αλλάξει τόπο εγκατάστασης και εμβέλεια δράσεων, αποφάσισε να δώσει νέο όνομα στον εαυτό του, που να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητά του. Το νέο του όνομα είναι: Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελλάδας.