Την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στη διάσκεψη της γαλλικής Προεδρίας με θέμα «Η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας της ΕΕ στην προώθηση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως ανέφερε, «η COVID αποκάλυψε την ανάγκη να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας μας και να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Δύο χρόνια μετά την κρίση, είναι καιρός να κοιτάξουμε το μέλλον και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες που θα έχουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες».

Πρόσθεσε δε, ότι τα συστήματα υγείας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν σοκ και καταπονήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, γι’αυτό και πρέπει να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.
Αναφορικά με την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των χωρών, η επίτροπος δήλωσε ότι «η συνεργασία και η αλληλεγγύη πέρα από τα σύνορα της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για υγιείς κοινωνίες σε ολόκληρη την Ένωσή μας» και κατέληξε: «η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι απολύτως απαραίτητες. Είμαστε πάντα πιο δυνατοί μαζί».