Η φαρμακευτική εταιρεία Servier συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ των οργανισμών που παρέχουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, έχοντας λάβει τις διακρίσεις Top Employer Greece 2022 και Top Employer Europe 2022 για τρίτη και δεύτερη συνεχή χρονιά, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την Ελλάδα, ο Όμιλος Servier διακρίθηκε ως Top Employer σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία). Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων και ανθρωποκεντρικών πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Servier, οι οποίες την καθιστούν τον εργοδότη επιλογής για οποιονδήποτε επιθυμεί να αξιοποιήσει το ταλέντο του στον τομέα της θεραπευτικής προόδου.

Ειδικότερα η Servier Hellas αξιολογήθηκε από τον διεθνώς καταξιωμένο οργανισμό Top Employers Institute ως προς την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 400 περίπου στρατηγικών και πρακτικών διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, όπως στρατηγικές ηγετικής συμπεριφοράς, ανάπτυξης ταλέντων και δεξιοτήτων, βελτίωσης της απόδοσης και ευεξίας των εργαζομένων, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, εργασιακό περιβάλλον, ένταξη και ενσωμάτωση κ.ά.

Η σταθερή αναγνώριση της Servier Hellas ως κορυφαίου εργοδότη επιβεβαιώνει πως οι αξίες και η κουλτούρα της ενσωματώνονται αποτελεσματικά στις πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζει και ενδυναμώνουν, καθοδηγούν και κινητοποιούν τους εργαζόμενους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων της. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η αδιάσπαστη προσήλωσή της στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, που καλλιεργεί και αναδεικνύει το ταλέντο και την αξία κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά.

Ο Ziad Matta, Γενικός Διευθυντής της Servier Hellas & Cyprus δήλωσε: «Σε μία χρονιά που είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ίδρυση της Servier Hellas, η διπλή διάκριση της εταιρείας μας αποτελεί τιμή και μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανους».