Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, έπαυσε από τα καθήκοντά τους την διοικητική υπάλληλο που εμπλεκόταν στην υπόθεση εικονικών εμβολιασμών στον Παλαμά Καρδίτσας καθώς επίσης και τη νοσηλεύτρια του ίδιου Κέντρου Υγείας, η οποία έκανε χρήση πιστοποιητικού από εικονικό εμβολιασμό. Μέχρι τη χθεσινή απόφαση της οριστικής παύσης των καθηκόντων τους, οι εν λόγω υπάλληλοι τελούσαν σε αργία ενός έτους. Η υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στη Καρδίτσα είχε γίνει γνωστή το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ενώ ακολούθησαν και πολλές ακόμα τέτοιες περιπτώσεις σε όλη τη χώρα. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είχε ανακοινώσει αυστηρές ποινές για τους υπεύθυνους των αδικημάτων.