Τα αποτελέσματα έρευνας του ΜΒΑ-Υγεία με θέμα τη διερεύνηση  της ποιότητας ζωής και της ψυχικής ευημερίας κατά τη διάρκεια της COVID-19 αλλά και την ανταπόκριση των Συστημάτων Υγείας όσον αφορά την περίθαλψη την ίδια περίοδο, παρουσίασε ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΠΑ, Γιάννης Υφαντόπουλος στο συνέδριο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Post Covid-19», που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias. Η έρευνα περιέλαβε δείγμα 21.354 ατόμων σε 8 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ρωσία, Ν. Αφρική και ΗΠΑ.

Το 1ο κύμα της έρευνας αφορά την περίοδο 22 Απριλίου-1 Ιουνίου 2020 και το 2ο την περίοδο 2 Μαίου-29 Ιουνίου 2021.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

  • Σε όλες τις χώρες του δείγματος, η ποιότητα ζωής μειώθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με την έναρξη της πανδημίας και το πρώτο κύμα της έρευνας.
  • Οι ψυχικές διαστάσεις που συνδέονται με την ποιότητα ζωής είχαν τη μεγαλύτερη επιδείνωση.
  • Από τις κοινωνικές ομάδες, οι άνεργοι, οι οικονομικά αδύνατοι με προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και οι ασθενείς με μακροχρόνιες ασθένειες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στη ποιότητα ζωής ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κύμα της μελέτης.

Η Ελλάδα, παρουσιάζει τα ψηλότερα ποσοστά στο άγχος και την κατάθλιψη όπως ανέφερε ο κ. Υφαντόπουλος, ενώ η πανδημία είχε δυσμενέστερη οικονομική επίπτωση από ότι η 10ετής οικονομική κρίση στη χώρα.

Η έρευνα έδειξε επίσης τη θετική σχέση μεταξύ της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και την ποιότητα ζωής σε όλα τα κράτη που συμπεριέλαβε, ενώ όπως τόνισε ο καθηγητής, η πανδημία επηρέασε δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους. Στις ΗΠΑ, τα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης τριπλασιάστηκαν από την έναρξη της πανδημίας και μετά με τους αφρο-αμερικανούς και τους λατινικής καταγωγής να επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τους λευκούς.