Η παγκόσμια υγειονομική κρίση που επέφερε η πανδημία Covid-19, είναι και κρίση ψυχικής υγείας, τόνισε ο Ψυχίατρος, Ευρωβουλευτής, Μέλος διακομματικής ομάδας ευρωβουλευτών για την ψυχική υγεία, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, στο συνέδριο  «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Post Covid-19», που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias. Πρόσθεσε δε, ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει πλήρως ότι ο τομέας της ψυχικής υγείας πρέπει να ενισχυθεί και για αυτό έχει δραστηριοποιηθεί  μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών ώστε να υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση και ένα κοινό πλαίσιο δράσης μεταξύ όλων των κρατών-μελών.

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο κ. Κυμπουρόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων τη γνωμοδότηση της Ομάδας  Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τις Αποτελεσματικές Επενδύσεις στο Πεδίο της Υγείας, η οποία: 1) αναγνώρισε την ψυχική υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 2) αιτήθηκε τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία», στηριζόμενου στη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση 3) αναφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία.

Πρόσθεσε δε ότι το Σεπτέμβριο του 2021, στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Πλαισίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021- 2025», εγκαινιάστηκε στις Βρυξέλλες ο «Παν-ευρωπαϊκός Συνασπισμός Ψυχικής Υγείας» σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με στόχο την αλλαγή του τρόπου, με τον οποίο ιεραρχείται η παράμετρος της ψυχικής υγείας στην Ευρώπη, από το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών και τους επαγγελματίες υγείας έως τους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή,  η αποτελεσματική υπέρβαση των επιπτώσεων της παρούσας «υγειονομικής κρίσης» στο πεδίο της ψυχικής υγείας προϋποθέτει:

  • Τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ
  • Την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων και των επενδύσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας
  • Την ευαισθητοποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Τη σύσταση κατάλληλων υποστηρικτικών πλαισίων στο πεδίο της εκπαίδευσης, της εργασίας και της υγείας
  • Τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των  πολιτών σε συναφείς υπηρεσίες
  • Την εξάλειψη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, της επισφάλειας και όλων εκείνων των παραγόντων, που καθιστούν τους ανθρώπους ψυχολογικά «ευάλωτους».