Η Ιωάννα Γιαννοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής και Αντιπρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας – ΕΝΩΨΥΠΕ, μιλώντας στο συνέδριο “Ψυχική Υγεία Post Covid-19” που διοργάνωσε το Health Daily και η Boussias, τόνισε ότι η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία έχει προτείνει λύσεις για τον ανασχεδιασμό του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, τον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και συστημικών αλλαγών που απαιτούνται και στην εκπαίδευση. Η επένδυση στην ψυχική υγεία των παιδιών είναι μια επένδυση για το μέλλον, τόνισε η κ. Γιαννοπούλου, προσθέτοντας ότι σήμερα έχουμε παράλληλα συστήματα παροχής υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής φροντίδας, τα οποία δεν διασυνδέονται. Οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών στην Α’ θμια, Β’ θμια και Γ’ θμια Φροντίδα Υγείας δεν είναι διακριτές με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη και έλλειψη συντονισμού/επικοινωνίας μεταξύ των. Το ζητούμενο είναι καταφέρουμε να διασυνδέσουμε τις υπηρεσίες αυτές και άρα να παρθούν πρακτικά μέτρα και να δημιουργηθεί το care pathway το οποίο θα συμβάλει σε μια βιώσιμη λειτουργία του συστήματος ψυχικής υγείας και να προσφέρεται διαβαθμισμένη φροντίδα.

Για παράδειγμα, οι σταθμοί προστασίας μητέρας, παιδιού και εφήβου οι οποίες σήμερα υπολειτουργούν, θα μπορούσαν να ενταχθούν στα κέντρα υγείας και να δουλεύουν παράλληλα και εκτός από τους εμβολιασμούς να παρέχουν και αναπτυξιακά τεστ αξιολόγησης, ώστε να βρίσκουμε έγκαιρα τα παιδιά που είναι σε υψηλό κίνδυνο πχ πάσχουν από αναπτυξιακές διαταραχές και να προσφέρεται η πρώιμη παρέμβαση.

Επίσης, η κ. Γιαννοπούλου επεσήμανε ότι παρατηρείται σοβαρή υποστελέχωση με 30–40% λιγότερους εργαζόμενους στις δημόσιες ΥΨΥΠΕ  και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η προκήρυξη των  κενών οργανικών θέσεων. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε κλίνες εφήβων 14-18 ετών.  Υπάρχουν μόνο 31 παιδοψυχιατρικές κλίνες έως 15 χρονών (24 στην Αθήνα, 7 στην Πάτρα), 28 κλίνες για εφήβους 14 έως 17 χρονών  στην Περιφέρεια (18 στην Θεσσαλονίκη, 9+1 στην Κρήτη) και 10 κλίνες για εφήβους 14–17 χρονών (στην Αθήνα). Αυξημένη ζήτηση για νοσηλεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη κλινών οδηγεί στη νοσηλεία σε τμήματα ενηλίκων.