Η HOPEgenesis έλαβε πιστοποίηση ESG (Environmental, Social and Governance) από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) μέσω του προγράμματος ESG Impact & Investing για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία της ενσωμάτωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης στην εταιρική στρατηγική.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα που κινητοποιεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών, που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ικανότητα των εργαζομένων να παράγουν αξία μακροπρόθεσμα. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα από τον διεθνή οργανισμό CPD (Continuing Professional Development) διεξάχθηκε από το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με 15ετή διεθνή εμπειρία του και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2021.

«Στην HOPEgenesis προσπαθούμε όχι απλά να είμαστε συμβατοί με τις εξελίξεις γύρω μας, αλλά να διευρύνουμε διαρκώς την εταιρική μας κουλτούρα για το περιβάλλον και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνει η δραστηριότητά μας. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι απέναντι στο περιβάλλον και να αυξάνουμε διαρκώς το κοινωνικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας!», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.