Στρογγυλή τράπεζα με θέμα την Ιατρική Ακριβείας έλαβε χώρα στο συνέδριο για την έρευνα και ανάπτυξη που διοργάνωσε το Health Daily  και η BOUSSIAS. Συντονίστρια ήταν η Δέσποινα Σανούδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακογονιδιωματικής στο ΕΚΠΑ. Ο Θανάσης Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας ανέφερε ότι στις μέρες μας, καμία στρατηγική ανάπτυξης δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν επενδύει στη γνώση και στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των καινοτομιών.

Στον τομέα των κρατικών χρηματοδοτήσεων, ο κ. Κυριαζής ανέφερε ότι εμβληματική δράση αποτελεί το “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” που στηρίζει την βιομηχανική έρευνα, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από επιχειρήσεις, καθώς και την συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων όπως πχ. των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση και από ιδιωτικές επιχειρηματικές δράσεις.

Στη συνέχεα ο Δρακούλης Γιαννουκάκος, Διευθυντής Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ανέφερε ότι υπάρχουν 65.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου ετησίως με μεγάλο μέρος αυτών να χρειάζεται μοριακή ανάλυση καθώς και το σημαντικό γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχει ψηφιακό αρχείο Νεοπλασιών που δημιουργεί μεγάλο κενό στην έρευνα και καινοτομία.

Η χρηματοδότηση στην έρευνα κρίνεται σημαντική καθώς δημιουργεί τις συνθήκες συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων. Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Δημήτριος Βλαχάκης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου μεταξύ άλλων έκανε τη διαπίστωση ότι ενώ υπάρχει έκρηξη  στην Ιατρική πληροφορία, υπάρχει μεγάλος όγκος μη δομημένης πληροφορίας καθώς δεν υπάρχει επικοινωνία σε μια κοινή βάση δεδομένων.

Ο Βασίλης Γεωργούλιας, Ομότιμος Καθηγητής Ογκολογίας, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, τόνισε ότι με δεδομένο ότι οι θεραπείες στην ογκολογία είναι επιβλαβείς και τοξικές – με 100 δισ. δολάρια κόστος για το σύστημα υγείας παγκοσμίως- ήταν επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας και στη χώρα μας ενός Εθνικού δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στον τομέα της ογκολογίας το οποίο και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2018, με στόχο να προσφέρει εξειδικευμένη ανοχή και θεραπεία στους ασθενείς.

Η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια εξέτασης βιοδεικτών έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε νέες θεραπείες.

Τις σημαντικές αυτές και χρήσιμες τοποθετήσεις συμπλήρωσε με την ομιλία της η Μαρία Παγώνη Πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, παρουσιάζοντας με παραδείγματα ασθενών τα οφέλη της Ιατρικής Ακριβείας η οποία, με καθορισμό προγνωστικών δεικτών και δεικτών παρακολούθησης, δίνει σημαντικά στοιχεία για στοχευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή. Κλείνοντας υπογράμμισε ότι για τη βέλτιστη παρακολούθηση και θεραπεία κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός δικτύου αξιόπιστων εργαστηρίων με εξειδικευμένο προσωπικό με πρόσβαση ασθενών σε αυτά ισότιμα και με επικαιροποίηση του καταλόγου αποζημίωσης των βιοδεικτών, συντονισμό όλων των φορέων και αξιοποίηση πόρων.